Uslovi korišćenja i politika privatnosti

"Uslovi korišćenja" odnose se na korišćenje Dobrok servisa i web stranica (u daljem tekstu Dobrok) i svih ponuđenih usluga. Uslovi korišćenja primenjuju se na sve sadržaje i usluge.

Pristupom i korišćenjem ovih stranica i servisa prihvatate sve uslove koji slede i smatra se da ste upoznati sa istima u celini, kao i svim rizicima koji mogu nastati usled korišćenja. Samim pristupom (registracijom), prihvatate uslove korišćenja sadržaja Dobrok servisa, isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

 

PRAVO NA IZMENE SADRŽAJA I USLUGA

 

 

Dobrok zadržava pravo da u bilo koje vreme i/ili iz bilo kog razloga privremeno ili trajno modifikuje ili ukine ovaj veb-sajt ili usluge koje putem njih nudi, sa prethodnim obaveštenjem ili njega. Dobrok neće biti odgovoran ni vama niti nekoj trećoj strani za promenu ili ukidanje bilo koje od ovih stranica ili usluga.

 

REGISTROVANI KORISNICI

 

 

 

Registrovanjem na Dobrok servis korisnik se obavezuje da će ispuniti celokupan postupak registracije, uneti istinite zatražene podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Dobrok se ne može ni na koji način smatrati odgovornom za eventualno neovlašćeno korišćenje podataka, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Dobrok zadržava pravo ukidanja ili uskraćivanja mogućnosti korišćenja korisničkog naloga sa koga je uočena zloupotreba ili korišćenje protivno opštim uslovima propisanim od strane Dobrok servisa. U odnosu na izneto, Dobrok bezrezervno zadržava pravo ukidanja ili uskraćivanja mogućnosti korišćenja korisničkog naloga i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan, bez prethodne najave ili/i objašnjenja. Dobrok ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog naloga ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan.

 

PRIVATNOST PODATAKA

 

 

 

Dobrok poštuje privatnost svojih korisnika i u svemu poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke koje korisnik ostavi na stranama Dobrok-a, te ostale podatke o korisniku, Dobrok neće davati na uvid trećim stranama sem u zakonu izričito predviđenim slučajevima. Dobrok može u skladu sa Zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja veb-stranica (isključivo podatke o računaru i podatke o Internet provajderu). Ovi podaci koriste se isključivo u svrhu poboljšanja sopstvenih sadržaja, kao i korisničkog interfejsa za publiku koja ga posećuje. Dobrok se obavezuje da čuva privatnost ličnih podataka korisnika veb-stranica, osim u slučaju teškog kršenja ovih uslova korišćenja ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Korisnicima Dobrok servisa se strogo zabranjuje, u skladu sa ovim pravilima korišćenja:

- objavljivanje, slanje i razmena sadržaja kojim se krše važeći zakoni Republike Srbije i/ili međunarodni zakoni, sadržaji koji su uvredljivi, vulgarni, preteći, rasistički ili šovinistički, te štetni na bilo koji drugi način i/ili predstavljaju ugrožavanje bilo kog prava trećih lica;

- objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima ili trećim licima;

- objavljivanje, slanje i razmenu sadržaja koji su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima; - svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računarske podatke ili programe sačinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računarskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme

- prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih korisnika.